Samenwerkingsverband SUMMA in de gemeente Maastricht-Heuvelland.

We zijn trots dat we jullie kunnen melden dat de gemeenten binnen de regio Maastricht Heuvelland aan samenwerkingsverband SUMMA, een deel van de WMO-aanbesteding hebben gegund. SUMMA staat voor Sociale, Unieke, Mensgerichte, Maastricht-Heuvellandse Alliantie. SUMMA is een optelsom van de diverse expertises in de regio Maastricht Heuvelland. Philadelphia Zorg, Werk&Begeleiding neemt samen met vijf organisaties deel aan deze aanbesteding: Mondriaan, Leger des Heils, Relim en als onderaannemers Exodus en Zonnewende. Als combinatie gaan we in de regio Maastricht Heuvelland, onder de naam SUMMA samenwerken.

De gunning aan ons samenwerkingsverband is verstrekt als één van de voorkeurspartijen voor ambulante begeleiding en groepsbegeleiding.

We zetten ons de komende jaren in om de burgers van Maastricht Heuvelland te begeleiden naar zelfredzaamheid, sociale inclusie en participatie. We werken vanuit een positief mensbeeld, met aandacht voor hoop, veerkracht en ontwikkeling gericht op mogelijkheden. Dit sluit aan bij de visie van Philadelphia waarin een zo normaal mogelijk leven centraal staat.

Het beste uit elkaar, dat is Philadelphia, het beste uit elkaar, dat is SUMMA.

SUMMA hoopt op een mooie samenwerking met de betrokken gemeenten en ketenpartners voorde burgers van Maastricht Heuvelland!